Novela nařízení o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

Ve Sbírce zákonů bylo pod č. 272/2023 Sb. publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které pro vládu návrh této rozsáhlé novely připravilo, přibližuje, že byla zpracována za účelem doplnění mechanismu úhrady prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku dodavatelům elektřiny nebo plynu dodávajícím elektřinu nebo plyn za vládou stanovené ceny o pravidla pro závěrečné vypořádání zálohových plateb. 

Důvodová zpráva pak podrobněji doplňuje, že tak bylo učiněno zejména na základě § 19f odst. 8 písm. b) energetického zákona, podle kterého vláda nařízením stanoví postup a termíny vypořádání rozdílu mezi zálohovými platbami a výší prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku za stanovené období. Veškeré platby uhrazené ze strany operátora trhu (dále také jako „OTE“) dodavateli elektřiny či plynu na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku před samotným vypořádáním plateb jsou totiž podle ustanovení § 19f odst. 3 energetického zákona považovány za zálohové platby, a bylo proto nezbytné doplnit právní úpravu o pravidla jejich vypořádání, jak sám energetický zákon předjímá. V návaznosti na tuto zákonnou úpravu pak má nařízení stanovit postup závěrečného vypořádání měsíčních kompenzací, jakož i náležitosti žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období, tj. rozsah údajů za stanovené období, které jsou základem pro provedení závěrečného vypořádání rozdílu mezi zálohovými platbami poskytnutými v průběhu stanoveného období a skutečnou výší kompenzace za celé stanovené období ze strany OTE, a lhůtu pro podání žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období OTE.

Obdobně k režimu zálohových plateb je pak upraveno rovněž ověřování údajů z žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období, žádost OTE o dotaci na úhradu finančních prostředků na úhradu závěrečného vypořádání měsíčních kompenzací a termín pro její poskytnutí ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu. Navíc je stanoven postup pro případ, že by dodavatel elektřiny/plynu podal novou žádost o kompenzaci za stanovené období poté, co ERÚ poskytnutí úhrady kompenzace za stanovené období zčásti nebo zcela zakázal, nebo pro případ, že by došlo k zahájení dodávky poslední instance nebo by ERÚ příslušnému dodavateli elektřiny/plynu zrušil licenci na obchod s elektřinou nebo plynem.

Nařízení své účinnosti nabývá dnem 29. 9. 2023.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články