Nařízení o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka

Dnem 1. 7. 2024 své účinnosti nabývá nařízení vlády o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv bylo publikováno pod č. 139/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Vláda jím v intencích § 29 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, stanovuje prostředky pro terapii a prostředky pro kompenzaci onemocnění, vzor potvrzení o splnění podmínek pro přiznání zvláštních práv zranitelného zákazníka a délku jeho platnosti, a nakonec vzor písemné dohody o výkonu práv a povinností zranitelné osoby prostřednictvím zákazníka.

Ministerstvo průmyslu a obchodu pro vládu návrh tohoto prováděcího nařízení připravilo v návaznosti na novelu energetického zákona č. 469/2023 Sb. účinnou od počátku tohoto roku (tzv. LEX OZE II) zavádějící do národního právního řádu institut zranitelného zákazníka. Deklarovaným cílem této právní úpravy je poskytnout ochranu fyzickým osobám využívajícím ve svém bydlišti některý ze stanovených prostředků pro terapii nebo pro kompenzaci onemocnění, který je nezbytný pro zachování základních životních funkcí těchto osob a který zároveň nelze provozovat bez nepřetržité dodávky elektřiny. Tyto osoby jsou podle § 29 odst. 1 energetického zákona tzv. zranitelnými osobami, zranitelným zákazníkem pak je dle § 29 odst. 2 energetického zákona buďto zranitelná osoba, která uzavřela smlouvu o dodávce elektřiny nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, nebo zákazník, který uzavřel smlouvu o dodávce elektřiny nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny a v odběrném místě, do kterého dodávku elektřiny sjednal, má bydliště zranitelná osoba. Zranitelným zákazníkům jsou pak energetickým zákonem přiznána určitá zvláštní práva, pro jejichž přiznání je však nutné dodavateli elektřiny určité skutečnosti doložit.

Aktuálně publikované nařízení bylo přijato, aby mohla být právní úprava institutu zranitelného zákazníka reálně aplikována v praxi. Bez něj by například nebylo možné zranitelného zákazníka, potažmo zranitelnou osobu vůbec identifikovat, stejně tak jako by nebylo možné vydat příslušné potvrzení a doložit jej dodavateli elektřiny. Zmíněný vzor dohody má zase významně usnadnit aplikační praxi.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články