Mediační web

Tentokrát bude má glosa vysloveně propagační. A to webových stránek týkajících se mediace, které v nedávné době spustilo ministerstvo spravedlnosti. Konfliktů kolem nás, ať už jakékoliv povahy, totiž plápolá více než dost, je třeba je řešit (někdy vysloveně hasit) a k tomu je mediační proces víc než vhodný.

soudkyně Krajského soudu v Praze

Zmíněný web obsahuje informace potřebné jak pro potencionální účastníky mediace a jejich zástupce, tak i pro soudce, zapsané mediátory či adepty této profese.

První ze shora uvedených zde najdou vysvětlení, co mediace je, kdo a za jakých podmínek ji může vykonávat, jak se chovat, je-li mi nařízeno první setkání s mediátorem, a jak postupovat, jestliže jednání zapsaného mediátora vybočuje z jeho zákonných povinností. Web obsahuje i seznam zapsaných mediátorů, z nichž lze vybírat. Soudci se naproti tomu dozví, jak lze mediaci využít v jimi vedených civilních a opatrovnických řízeních, podle jakých kritérií je možné hodnotit vhodnost jimi vedených věcí k mediaci a i pro ně bude zcela jistě využitelný seznam zapsaných mediátorů. Konečně zapsaní mediátoři či ti, kteří by se jimi chtěli stát, najdou na jednom místě sumarizované podmínky výkonu činnosti, obsah zkoušek pro zapsané mediátory a podmínky zápisu do seznamu. 

Všechny by pak mohla zajímat výkladová stanoviska ministerstva spravedlnosti, připravená v součinnosti s při něm působící pracovní skupinou k zákonu o mediaci (v níž mají své zastoupení advokáti, mediátoři, zapsaní mediátoři, soudci i Probační a mediační služba, tj. velmi pestré spektrum odborníků), která se týkají prvního setkání se zapsaným mediátorem, mlčenlivosti zapsaného mediátora a postupu podle § 474 zákona o zvláštních řízeních soudních.

Ministerstvo spravedlnosti také, neboť dnešní „elektronická doba“ si toho žádá, vygenerovalo QR kód, který je distribuován soudům, lze jej případně začlenit do usnesení o nařízení prvního setkání se zapsaným mediátorem a jeho použitím se účastníci soudních řízení velmi jednoduše dostanou přímo na zmíněnou webovou stránku. 

Ve výsledku tedy bylo vytvořeno místo, kde lze nalézt souhrnné informace a možnostech a využití mediace a byla by škoda se s ním neseznámit.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články