Jak jsi na tom, justice?

Jednoznačná odpověď zní – dobře.

soudkyně Krajského soudu v Praze

Pro některé čtenáře může být tato odpověď překvapivá. Média se totiž věnují spíš negativním příběhům, což ve výsledku vytváří nikoliv přesný obraz českého soudnictví. Tak jej pojďme dokreslit v pozitivnějších barvách a říci si, proč ono „dobře“.

Proto, že:

V letech 2014 – 2019 se délka civilního řízení před okresními soudy zkrátila v celorepublikovém měřítku o celých 39 %. A soudy obstály i v loňském „covidovém“ roce. Ten, přes řadu objektivních překážek v podobě nemožnosti konat soudní jednání, technických problémů a zdravotních obtíží řady z nás, přinesl prodloužení délky civilních řízení před okresními soudy o pouhých 18 dnů. Krajské soudy délku před nimi vedených odvolacích řízení v roce 2020 dokonce o 1 % zkrátily, a ta nyní činí v průměru 124 dnů. Pandemická doba neznamenala ani nárůst nevyřízených věcí, v již zmíněné civilní agendě činila vloni míra vyřízenosti u okresních soudů 97,9 %, u krajských dokonce 99,3 %*).

Česká justice je „dobrá“ i v evropském měřítku. Dokonce velmi. Podle pravidelné hodnotící zprávy o stavu kvality, efektivity a nezávislosti soudních systémů členských zemí Evropské unie „EU Justice Scoreboard 2021“ jsme z 27 zemí na 5. místě co do délky řízení. Dokonce jsme si oproti loňskému roku o jednu příčku polepšili. A to zároveň za situace, kdy české soudnictví představuje podle téže zprávy v unijním srovnání spíše nižší finanční zátěž v rozpočtových prostředcích v přepočtu na jednoho obyvatele…

Obecné soudy si nevedou špatně ani viděno optikou ústavnosti. V roce 2020 vydal Ústavní soud 4 201 rozhodnutí, z toho bylo stěžovatelům vyhověno jen v případě 207 nálezů, tj. v 4,92 %. V případech, kdy Ústavní soud rozhodoval usnesením, byl (z celkového počtu 3 964 vydaných usnesení) v 76,6 % návrh odmítnut jako zjevně neopodstatněný, ve zbytku nebylo vyhověno z jiných důvodů**).

A ani před Evropským soudem pro lidská práva si objektivně nestojíme zle. Za rok 2020 evidoval 381 stížnosti z České republiky, z toho jich 348 odmítl, k vyhovění došlo pouze v jednom jediném případu. Což názornou řečí procent představuje 0,26 %***). O tom, že ctíme lidská práva a svobody, tedy není moc důvodů pochybovat.

Jistě, vždy je co zlepšovat. Obecně i v práci každého z nás. A i negativní skutečnosti v podobě konkrétních dlouhotrvajících řízení a jednotlivých objektivně nesprávných rozhodnutí samozřejmě existují.

Ale celkově je česká justice prostě dobrá a za to chci vyjádřit všem jejím součástem uznání a dík. A říci nám všem, že pokud v rámci předvolební kampaně bude třeba zaznívat něco jiného, tak vězme, že to je (bohužel) projev v české kotlině zažité politické rétoriky, nikoliv objektivní odraz stavu našeho soudnictví.

___________________________________________________________________________

*)         České soudictví 2020: výroční statistická zpráva MSp

**)       Ročenka Ústavního soudu 2020

***)     Výroční zpráva ESLP 2020 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články