Soudní dvůr Evropské Unie slaví 70 let

Jelikož v tomto roce uplyne od založení Soudního dvora Evropské Unie již 70 let, dovolte mi zmínit několik údajů z jeho historie a současnosti.

soudkyně Okresního soudu v Mostě

Když se v roce 1951 šest zakládajících států Evropského společenství uhlí a oceli rozhodlo, že sídlem společného soudu této organizace bude hlavní město Lucemburska, jednalo se o provizorní rozhodnutí. Tomu odpovídalo i umístění soudu v sice reprezentativní, ale nevelké vile Vauban, nacházející se v jednom z lucemburských parků. Zde byly od roku 1952 umístěny kabinety prvních sedmi soudců a dvou generálních advokátů. V průběhu následujících let však došlo k významné přeměně malého soudu jedné instituce na nadnárodní soud celé Evropské Unie. 

Soudní dvůr Evropské Unie již od 70. let minulého století sídlí v justičním paláci zaujímajícím důstojné místo v lucemburské čtvrti Kirchberg. V současnosti areál soudu o rozloze 138 850 m² tvoří hlavní budova, přístavba pro Tribunál a 3 věže, z nichž poslední byla dokončena v roce 2019 a se svými 115 m je nejvyšší budovou Lucemburska. Náročnosti provozu takovéhoto justičního města odpovídá i roční rozpočet kolem 465 milionů EUR.

Jen pro připomenutí Soudní dvůr Evropské unie zajišťuje dodržování unijního práva při jeho výkladu a uplatňování. Samotný soud se skládá ze Soudního dvora a Tribunálu. Soudní dvůr má 27 soudců (Českou republiku zastupuje soudce Jan Passer). Tribunál je složen z 54 soudců (soudci za Českou republiku jsou Petra Škvařilová-Pelzl a David Petrlík). 81 soudcům a 11 generálním advokátům pak v jejich činnosti napomáhá dalších zhruba 2 200 zaměstnanců, zejména soudních úředníků, tlumočníků a překladatelů. 

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie jsou překládána do 24 jazyků členských států, přičemž v úvahu přichází 552 jazykových kombinací. Jednání soudu jsou veřejná a probíhají v jednacím jazyce zúčastněných členských států. Přijdete-li tedy na jednání, kde vystupují čeští účastníci, můžete si toto jednání vyslechnout celé v českém jazyce. Ačkoliv se toto úsilí může zdát někdy až nadbytečným, tlumočení jednání a překlad rozhodnutí jsou považovány za jedny z hlavních podmínek pro zajištění rovného přístupu ke spravedlnosti všech zúčastněných osob. Pracovním jazykem soudu i nadále zůstává francouzština.

Závěrem jen několik postřehů národního soudce z fungování této nadnárodní instituce[1]. Soudní dvůr Evropské Unie hraje velmi významnou roli při výkladu práva EU prostřednictvím předběžných otázek, které soudu pokládají soudy členských států EU. Při rozhodování o těchto otázkách jsou vnímána specifika jednotlivých zemí, avšak především jsou hledána řešení vedoucí k jednotnému výkladu unijního práva ve všech členských státech. 

Na tomto soudě nepůsobí pouze čeští soudci, ale i řada českých zástupců (právníků v kabinetech soudců, právníků – překladatelů, tlumočníků a administrativních pracovníků), kteří často vykonávají významné funkce a mají velmi dobré jméno. Ostatně velkou čest České republice dělá i pojmenování jedné ze tří věží justičního paláce, která po dobu oslav výročí v roce 2022 ponese označení Comenius na počest J.A. Komenského. Už i proto stojí za to si výročí 70 let od založení Soudního dvora EU připomenout. 


[1] Autorka článku v současné době působí na Soudním dvoře EU v kabinetu estonské soudkyně K. Jürimäe jako stážistka v rámci programu EJTN pro národní soudce.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články