Zkratka ČSSD

Sociální demokracie nemůže bránit volební registraci jiného politického subjektu pod zkratkou ČSSD, když nebránila jejímu zápisu do rejstříku politických stran

soud rozsudek obžalovaní
Foto: Shutterstock

Volební senát NSS zamítl návrh politické strany Sociální demokracie, dříve Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), na zrušení registrace koalice s názvem ČSSD pro nadcházející volby do Evropského parlamentu.

Ministerstvo vnitra do evropských voleb zaregistrovalo kandidátku koalice tří politických stran (ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, Směr Česká republika a DOMOV); tato koalice kandiduje pod názvem „ČSSD“.

Sociální demokracie (SOCDEM) navrhla registraci koalice ČSSD zrušit. Tvrdí, že zkratka ČSSD, kterou donedávna sama používala, působí na průměrného voliče klamavě a může v něm vyvolat nebezpečí záměny s touto koalicí. Podle ní koalice parazituje na označení, pověsti, zkušenostech, personálním obsazení, programu a cílech Sociální demokracie (SOCDEM). Sociální demokracie (SOCDEM) odkázala na svou dlouholetou historii. Označila se za jedinou oprávněnou uživatelku označení ČSSD. Označení ČSSD si průměrný občan a volič spojuje především se Sociální demokracií (SOCDEM), která pod ním působila ve veřejném prostoru jak v rámci České republiky či Československa, tak i v zahraničí.

Volební senát Nejvyššího správního soudu zrekapituloval, co sporu předcházelo. Stav, že jiný politický subjekt užívá zkratku ČSSD, jež je historicky opravdu spojena s navrhovatelkou, zjevně nenastal až s registrací kandidátních listin pro volby do Evropského parlamentu v dubnu 2024, nýbrž trvá od června 2023. Již tehdy totiž Sociální demokracie (SOCDEM) svůj historický název včetně zkratky opustila a politická strana s tehdejším názvem Česká Suverenita (ve zkratce Suverenita) si nechala zkratku ČSSD zapsat do rejstříku politických stran a hnutí jako svou novou zkratku a také jako součást svého nového názvu, který zjevně přizpůsobila snaze zkratku ČSSD použít, tedy ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie. Právě tato politická strana je přitom součástí koalice ČSSD.

Volební senát předeslal, že Sociální demokracie (SOCDEM) vznesla tzv. plausibilní (myslitelné) tvrzení o parazitování koalice ČSSD, resp. její části (politické strany ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie) na jejím historickém názvu či označení. Přesto však nebylo možné návrhu vyhovět. Zrušení registrace politického subjektu pro volby kvůli zaměnitelnosti jeho názvu je velmi vážným zásahem do ústavně garantovaného volebního práva a je možné k němu přistoupit jen zcela výjimečně, jestliže zde nebyl jiný procesní prostředek ochrany práva. V tomto případě však název koalice ČSSD odpovídá zkratce a součásti názvu jedné z politických stran, které ji tvoří. To je podstata sporu. Tento název a tato zkratka politické strany jsou přitom platně zapsány v rejstříku politických stran a hnutí a tento zápis nebyl právně zpochybněn. Nelze přitom bránit koalici, aby si za svůj název zvolila část nebo zkratku, která přísluší jedné ze stran, které ji tvoří, a kterou považuje za nejvýznamnější či pro voliče nejpřitažlivější. Sociální demokracie mohla a měla brojit proti registraci zkratky ČSSD, resp. názvu ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie, které jsou dle jejího názoru zaměnitelné s jejím historickým názvem a zkratkou, podstatně dříve, a to žalobou proti nezákonnému zásahu nebo žalobou na ochranu názvu v občanském soudním řízení. Nic z toho dosud neučinila, ač o těchto právních možnostech věděla. Nejvyšší správní soud též poznamenal, že to byla sama Sociální demokracie (SOCDEM), která svůj dosavadní název včetně zkratky ČSSD před téměř rokem opustila.

„Napadené rozhodnutí ministerstva o registraci kandidátní listiny koalice ČSSD pro volby do Evropského parlamentu tedy odpovídá nezpochybněnému stavu zápisu jedné z politických stran, která je součástí koalice, v rejstříku politických stran a hnutí, a je tak v souladu se zákonem,“ uzavřel předseda volebního senátu Tomáš Langášek.


Převzato z tiskové zprávy Nejvyššího správního soudu

Celý text usnesení ze dne 3. 5. 2024 ve věci sp. zn. Vol 2/2024

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články