Vláda schválila daňové zvýhodnění darů Ukrajině

Na ruský útok na Ukrajinu rychle zareagovalo také české ministerstvo financí, které navrhlo výrazně rozšířit možnosti daňových odpočtů u darů pro Ukrajinu. Návrh ve středu odsouhlasila vláda a nyní ho projedná parlament.

PT
Partner, KPMG
Due diligence
Foto: Fotolia

Změny jsou obsaženy v návrhu zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, který nepřímo novelizuje zákon o daních z příjmů. Návrh přináší tato daňová zvýhodnění: 

  • Nepeněžité dary poslané v roce 2022 na pomoc Ukrajině a právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem či bydlištěm na Ukrajině by představovaly rovnou daňově uznatelný náklad. Změna by se týkala darů poskytnutých na účely, kdy lze dar odečíst od základu daně. Odpočet by tak mohli uplatnit i poplatníci, kteří nevykazují dostatečný základ daně pro standardní odečet daru. 
  • Od základu daně by bylo možno odečíst i v roce 2022 dary až do celkové výše 30 procent základu daně (a to jak u fyzických, tak i právnických osob). 
  • Okruh příjemců odčitatelných darů by se mohl pro rok 2022 rozšířit o stát Ukrajina, jeho územně správní celky a právnické či fyzické osoby se sídlem či bydlištěm na jeho území. 
  • Účel využití odčitatelných darů by se mohl pro rok 2022 rozšířit i na podporu obrany státu Ukrajina. 
  • Odčitatelnou položku z titulu darů by mohli uplatnit i daňoví rezidenti státu Ukrajina (pokud 90 procent jejich příjmů podléhá zdanění v České republice). 
  • Dary přijaté za účelem podpory obranného úsilí státu Ukrajina by mohly být osvobozeny od daně z příjmů (toto osvobození by tak řešilo i případnou povinnost dárce odvést srážkovou daň při darování do zahraničí). 
  • Hodnota ubytování poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnanci i jeho rodinným příslušníkům s bydlištěm na Ukrajině by mohla být při splnění dalších podmínek na straně zaměstnance osvobozena od daně z příjmů.

Na straně příjemce daru (fyzické osoby) lze již dle současného zákona osvobodit dary humanitárního či charitativního charakteru. Toto ustanovení by mělo pokrýt většinu případů souvisejících s válkou na Ukrajině. 

V oblasti DPH je možno již podle stávající úpravy uplatnit nárok na odpočet DPH u osvobozených dodání zboží humanitárním a dobročinným organizacím, které je (v rámci své činnosti) přepraví mimo EU. V ostatních případech by nárok na odpočet vzniknout neměl, resp. jeho přiznání by bylo v rozporu s legislativou EU. Je tak nasnadě otázka, zda by s iniciativou v oblasti DPH nemohly přijít přímo příslušné orgány EU.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články