Co s přeplatky na dani silniční?

Novelou zákona o dani silniční byly od 1.1. 2022 zrušeny platby záloh na silniční daň u všech poplatníků. Co tedy s přeplatky na dani silniční?

bnt attorneys-at-law s.r.o.
Řidič, doprava
Foto: Fotolia

Novelou zákona o dani silniční byly od 1. 1. 2022 zrušeny platby záloh na silniční daň u všech poplatníků.

U současných i bývalých poplatníků eviduje Finanční správa na osobních daňových účtech velké množství přeplatků nejen z letošního roku, ale i z minulosti.

Informace a ověření výše přeplatku mohou poplatníci zjistit přihlášením se do Online finančního úřadu například prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky, případně se mohou informovat u svého místně příslušného správce daně. V případě existence přeplatku je potřeba požádat o vrácení nebo jeho převedení na jinou daň. Finanční úřad tyto přeplatky totiž automaticky nevrací.

Žádost o vrácení přeplatku

Žádost o vrácení přeplatku lze vytvořit ve webové aplikaci Finanční správy https://ouc.financnisprava.cz/vratka/form/danovySubjekt.

Zažádat o vrácení přeplatku lze samozřejmě také písemně, a to v listinné podobě, elektronicky, anebo ústně do protokolu.

Elektronicky lze podání odeslat pouze datovou zprávou:

  1. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu
  2. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky
  3. s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo
  4. prostřednictvím daňové informační schránky.

Nelze zažádat prostřednictvím obyčejného e-mailu.

Na vyřízení žádosti má správce daně 30 dní. Pokud si poplatník o tento přeplatek nepožádá, stává se přeplatek po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu a poplatníkovi nárok na jeho vrácení zaniká.

Z tohoto důvodu je důležité informovat se o aktuálním stavu osobního daňového účtu a rozhodnout se, jak v případě přeplatku na dani silniční dále postupovat.


Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články