XXX. Konference Karlovarské právnické dny

Společnost Karlovarské právnické dny (Karlsbader Juristentage) působí v ČR od roku 1991 a v letošním roce vás zve na již XXX. ročník konference Karlovarské právnické dny.

Již 30. ročník konference Karlovarské právnické dny se uskuteční v termínu 15. - 17. června 2023 v Karlovarském hotelu Thermal.

V programu vystoupí:

Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., PrF MU Brno - Kdy a komu se (ne)vyplatí porušit právo?

Mgr. et Mgr. Michal Bobek, MJur, Ph.D., Dr.h.c., NSS - K čemu je Ústavní soud? 

Prof. JUDr. Jan Dědič, VŠE, AK Kocián, Šolc, Balaštík/Doc. JUDr. Ivana Štenglová, VSCI Praha, PF UK - Způsobilost k výkonu funkce statutárního orgánu po novele ZOK k 1.7.2023

JUDr. Ondřej Dostal, ČEZ - Soutěžní právo v podmínkách řešení energetické krize 

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Právnická fakulta TU Trnava, Ústav státu a práva AV ČR  - Právo věku "uálů"

Prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D., PF UK/JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D., PF UK - Konsensuální vyřízení věci v trestním řízení proti právnickým osobám

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D., NS ČR - Právní domněnky a fikce ve smluvních vztazích

Univ.Prof. Dr.iur. Georg Kodek LL.M., WU Wien - Aktuální výzvy v právu odpovědnosti za vady 

JUDr. Zdeněk Krčmář, NS ČR - Zápočet v insolvenčním řízení (případně i novela k restrukturalizaci) 

Doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D., PrF MU Brno - Rozdělení důkazního břemena ve sporu o vrácení peněžité částky

Doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D., PF UP v Olomouci - Výklad závěti

JUDr. Monika Novotná,  místopředsedkyně představenstva ČAK - Mlčeti (a) zlato - novinky z advokátního práva

JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M., Soudní dvůr EU, Lucemburk  - Odpovědnost státu za škodu podle principu Francovich

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., PF UK - Digitální právní jednání z hlediska hmotného práva

Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., PF UK, (bývalá soudkyně tribunálu EU) - Determinace smluvního vztahu nezávislá na vůli stran

JUDr. František Púry, Ph.D., NS ČR/ JUDr. Martin Richter, Ph.D., PF UK - Výkon funkce a činnosti statutárního orgánu v trestně právních souvislostech

Hon. Prof. Mag. Dr. Jürgen Rassi, Privatdoz., OGH Wien - Právní ochrana ze strany státních soudů při přezkumu rozhodčích nálezů  

Mgr. Dušan Sedláček, advokát Praha - Přezkum rozhodčích nálezů v ČR

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M., Allen & Overy - Odporovatelnost v insolvenčním řízení - zákaz předbíhání ve frontě věřitelů

JUDr. Juraj Szabó, Ph.D., Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR - Ovlivňování rozhodčího řízení judikaturou českých obecných soudů

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., ÚS ČR, PF UK  - Neúčinné vyšetřování v judikatuře Ústavního soudu

JUDr. Petr Šuk, NS ČR- Pracovněprávní ochrana členů statutárních orgánů obchodních korporací aneb Nekonečný příběh, díl 875

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., Ústav štátu a práva SAV - Zneužití bankovních úvěrů a záruk 

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, prezident KJT - Protiprávní čerpání abstraktní bankovní záruky - existuje účinná obrana?

Mgr. Michal Vávra, advokát, Brno, Vídeň - Koreferát k české úpravě finanční záruky a aktuální judikatuře 

Přihlašovat se můžete na tomto odkazu, součástí konference je i předávání ocenění Pocta judikátu a PRESTIŽNÍ CENA 2023 pro nejlepší právnický časopis v České a Slovenské republice. Anketní lístky k vyplnění naleznete zde.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články