Opravné systémy a opravné prostředky v trestním řízení

Cílem mezinárodní vědecké konference je vytvoření prostoru pro výměnu zkušeností a poznatků, prezentaci výsledků vědecké práce a otevřenou diskuzi k problematice opravných systémů a opravných prostředků v trestním řízení de lege lata i de lege ferenda.

Dohoda o vině a trestu
Foto: Fotolia

23. března 2023, Vlastenecký sál Karolina Univerzity Karlovy
(Ovocný trh 560/5, 110 00 Staré Město, Praha)

Možné okruhy témat

  • Obecné úvahy opravného řízení (obecné účely; odlišnosti v kontinentálním a angloamerickém modelu trestního procesu; efektivita systému řádných a mimořádných opravných prostředků; nastolení spravedlnosti v konkrétní trestní věci)
  • Společné a specifické principy opravných prostředků (např. apelační vs. kasační princip vyřizování opravného prostředku; rozsah přezkoumání odvozený ze zásady dispoziční či ze zásady oficiality; uplatnění principů beneficia cohaesionis a reformationis in peius; možnosti a limity nařízení soudu, aby věc byla po zrušení projednána v jiném složení soudního tělesa nebo aby o věci rozhodl jiný soud)
  • Suspenzivní a devolutivní účinky opravných prostředků (např. právní moc a vykonatelnost rozhodnutí; možnosti autoremedury; centralizovaný devolutivní účinek)
  • Subjektivní a objektivní přípustnost řádných i mimořádných opravných prostředků de lege lata i de lege ferenda
  • Jiné prostředky nápravy vadných rozhodnutí (např. ústavní stížnost; stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva; kasační oprávnění státního zástupce rušit některá nezákonná rozhodnutí v přípravném řízení; milost prezidenta republiky a amnestie)

Přihlašování do pátku 17. února 2023.

Podrobnější informace o konferenci naleznete zde.


Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články