LL.M. program – Veřejné zakázky

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (PF UK) a Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) pro Vás od akademického roku 2024/2025 otevírají program LL.M. ve specializaci Veřejné zakázky.

Problematika zadávání veřejných zakázek je jednou z velmi dynamicky se vyvíjejících ekonomických a právních oblastí. Hospodářskému významu veřejných zakázek odpovídá právní úprava, která vykazuje znaky značné komplikovanosti a formalizovanosti. Nadto je právní úprava zadávání veřejných zakázek velmi dynamická a v čase proměnlivá. Zásadní roli při výkladu právní úpravy sehrává jak rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak i judikatura obecných soudů.

Výklady v rámci kurzu LL.M. budou zohledňovat všechny tyto skutečnosti a vlivy. Výuka bude reflektovat v nezbytném rozsahu obecná, teoretická východiska. Její stěžejní orientace však bude zaměřena na praktické aplikace a výklad dílčích institutů ve vazbě na příslušná rozhodnutí a judikáty. Absentovat nebude ani silný dovednostní prvek, který bude reflektován zejména v rámci samostatných prací účastníků kurzu.


Čtyřsemestrální kurz obsahuje celkem 12 tematicky zaměřených modulů. Každý z modulů má svého Odborného garanta, který odpovídá za obsahovou náplň a kvalitu výuky daného tématu. 

Jednotlivé moduly, jejich tematické zaměření a garant modulu:

Modul 1 Principy a plánování zadávacích postupů - Mgr. Adéla Havlová, LL.M.
Modul 2 Komunikace v zadávacím procesu - Mgr. Jakub Váňa
Modul 3 Zadávání jako kontraktační proces - JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.  
Modul 4 Kvalifikace - Mgr. Tomáš Machurek
Modul 5 Hodnocení - Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
Modul 6 Stavební veřejné zakázky - JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
Modul 7 Veřejné zakázky a IT - JUDr. Marcela Káňová, Ph.D.
Modul 8 Opakující se veřejné zakázky - Mgr. Jan Slezák
Modul 9 Rozhodovací praxe - Mgr. Iveta Pospíšilíková
Modul 10 Ekonomické a soutěžní aspekty zadávání -  Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.
Modul 11 Vybraná specifická témata - prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.  
Modul 12 Kolokvium k závěrečným kvalifikačním pracím - JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., Mgr. Tomáš Machurek                                       

Bližší informace a přihlášku do kurzu naleznete na webových stránkách PF UK zde: LL.M. program Veřejné zakázky.

 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články