XXIX. Konference Karlovarské právnické dny

Již XXIX. ročník konference Karlovarské právnické dny nabídne opět pestrý program.

XXIX. Karlovarské právnické dny 2022

XXIX. Konference Karlovarské právnické dny

ve dnech 16. 6. 2022 - 18. 6. 2022 v Grandhotelu Ambassador Národní Dům v Karlových Varech

pořádají Karlovarské právnické dny - společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků, z.s., Česká advokátní komora, Deutscher Anwaltverein e.V.,  Slovenská advokátska komora, Ústav štátu a práva SAV, EPRAVO.CZ, a.s., DTJV.

Detailní informace naleznete zde.

Program

Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., PF UK - Realizace mezinárodních závazků ČR k sankčním opatřením EU (zmrazení majetku, omezení obchodu a plateb) a jejich dopady do majetkové sféry vnitrostátních subjektů

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, PF TU v Trnave, ÚSP AV ČR - Úvahy nad právem a jeho ohýbáním

Dr. Eric Heinke, místopředseda RAK Wien, JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně ČAK, JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., člen představenstva ČAK – Role a působení advokáta

Doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., PF UP v Olomouci - Zprostředkovatel z pohledu spotřebitele

Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát Praha - Aktuální stav implementace a změn nového stavebního zákona

JUDr. Zdeněk Krčmář, NS ČR - Podřízené pohledávky v insolvenčním řízení (Podřízenost vnucená věřitelům insolvenčním zákonem)

JUDr. Tomáš Lichovník, ÚS ČR - Trestní právo v rozhodnutích Ústavního soudu

Doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D., PF UP v Olomouci - „Condictio ob rem“ v českém právu

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., advokát Praha - Relativní neplatnost v novém českém právu

Prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. - Vstup unijního interpreta do národního práva - příklad zneužívajících klauzulí ve spotřebitelských smlouvách

Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., PF MU Brno - Soukromoprávní odpovědnost za kybernetický útok

JUDr. František Púry, Ph.D., NS ČR, PF UK, JUDr. Martin Richter, Ph.D., advokát Praha - Problematické aspekty zjišťování škody a její výše v trestním řízení

Hon.-Prof. PD Dr. Jürgen Rassi, OGH Wien - Dopad Covid-19 do hmotně právních vztahů v rakouském právu

Mag. Dominik Schindl, WU Wien - Klimatické žaloby v mezinárodním srovnání

JUDr. Ivan Syrový, PhD., advokát Bratislava - Viazanosť súdu predloženým znaleckým posudkom a postup pri odstraňovaní rozporov medzi predloženými znaleckými posudkami

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D., ÚS ČR, PF UK - Rozhodování o přikázání věci jinému senátu nebo jinému soudu podle § 262 TrŘ ve světle judikatury Ústavního soudu

Doc. JUDr. Ivana Štenglová, PF UK, VSCI Praha, JUDr. Petr Šuk, NS ČR - Zvláštní druhy akcií jako nástroj účasti akcionářů na řízení společnosti

Doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., PF UP v Olomouci - Vybrané problémy týkající se vztahů mezi spoluvlastníky a vztahů spoluvlastníků vůči třetím osobám

Mgr. Michal Vávra, advokát Brno, Dr. Michael Wukoschitz, advokát Vídeň - Dopad Covid-19 do oblasti cestovního práva v ČR a Rakousku

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., Ústav štátu a práva SAV - Ohýbanie práva

Prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, prezident KJT, advokát, Kolín n. R. - Nařízení EP a Rady 2019/1150 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb

Doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., PF TU v Trnave - Interakcia medzi trestnoprávnou a korporačnou zodpovednosťou člena orgánu za škodu

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články