Právní poradna logo

Výše náhrady mzdy - jiné překážky na straně zaměstnavatele

Datum:28. 01. 2024 v 00:03
Poslední aktivita:19. 02. 2024 v 13:04
Zhlédnuto:1189x
0

Dobrý den, prosím pěkně o odpověď na otázku.

Vzdala jsem se vedoucí funkce 13.11.2023. Náhrada mzdy mi naběhla od 19.11.2023, kdy jsem ukončila PN. Ředitelka mi nabídla jiný druh práce, kterou jsem odmítla. Posléze jsem 10.12.2023 dostala výpověď pro nadbytečnost a z toho důvodu mi ředitelka nařídila, abych nedocházela na pracoviště, tzv. jiná překážka na straně zaměstnavatele. Výpovědní doba mi začala běžet od 1.1.2024 a má končit 29.2.2024. Už od 2.1.2024 pracuji u jiného zaměstnavatele. Doposud mi přicházela náhrada mzdy ve výši 60% průměrného výdělku.

Moje otázka je, zda mám nárok na náhradu mzdy ve výši 100% průměrného výdělku?

Děkuji Černotová

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

od okamžiku, kdy nastala účinnost odvolání nebo vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance, nastává překážka v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu § 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Nepřijme-li zaměstnanec nové pracovní zařazení a zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď s odvoláním na fikci výpovědního důvodu podle § 52 písm. c) zákoníku práce, trvá tato překážka v práci na straně zaměstnavatele až do uplynutí výpovědní doby.

Po celou dobu této překážky v práci je zaměstnavatel povinen platit zaměstnanci náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku (tj. 100 %). Rozhodné období pro výpočet tohoto průměrného výdělku se určuje z doby před skončením výkonu práce na vedoucím pracovním místě.

V souvislosti s novým zaměstnáním v době trvání původního pracovněprávního vztahu upozorňujeme, že zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávat jinou výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem (§ 304 zákoníku práce). Výdělečnou činností se rozumí také pracovněprávní vztah s jiným zaměstnavatelem. Předmět činnosti zaměstnavatele zjistíte z obchodního a/nebo živnostenského rejstříku.

S pozdravem

Tým Accace Legal

www.accace.cz

Odpovědět na dotaz