Právní poradna logo

Navýšení nájmu v souladu s inflační doložkou

Datum:23. 02. 2024 v 16:33
Poslední aktivita:11. 03. 2024 v 08:49
Zhlédnuto:1895x
0

V nájemní smlouvě (prostory pro podnikání) je obsažena inflační doložka tohoto znění: "Smluvní strany ujednaly, že pro zajištění trvalosti hodnoty se nájemné upravuje tak, že od roku 2016 je pronajímatel oprávněn jednostranně vždy každoročně k 1. dubnu zvyšovat výši nájemného podle koeficientu vyjadřujícího míru růstu spotřebitelských cen publikovaného Českým statistickým úřadem, popř. ČNB. Pokud takový index spotřebitelských cen přestane být každoročně publikován, budou úpravy výše nájemného vycházet z náhradního indexu spotřebitelských cen, publikovaného státním orgánem, který se svým charakterem bude podobat výše zmíněnému indexu – (míře inflace). Takto upravenou výši nájemného pronajímatel písemně oznámí nájemci."

Oznámená míra inflace byla dle ČSÚ za rok 2022 15,1 %, 2023 10,7 %.

Smlouva je platná od roku 2015, dosud nebyla inflační doložka v praxi uplatněna a nájemné nebylo navýšeno. Nyní plánujeme nájemné zvýšit a dotaz zní: "Když nebylo navýšení nájmu uplatněno v roce 2023, je možno navýšit letos o inflaci roku 2022 + 2023, tzn. o 25,8 %, případně nižší, např. 20 % nebo pouze o míru inflace roku 2023, tzn. o 10,7 %?

Děkuji, Martin Neumann.

MV
Miroslav Vykouk

Zdravím! Řeším podobný problém. V roce 2023 jsem jako pronajímatel bohužel neuplatnil jednostranné navýšení nájmu o 15,1 % opřené o inflační doložku. Domnívám se, že to již dodatečně zhojit nejde bez souhlasu druhé smluvní strany. Nyní v roce 2024 lze tedy navýšit nájemné jednostranně pouze o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za rok 2023 ve výši 10,7 %. Pokud by tomu mohlo být i jinak, budu rád za další něčí názor. MV

0
Martin Neumann
Martin Neumann

Záleží jk máte koncipovánu nájemní smlouvu a samotnou inflační doložku. Konzultoval jsem s právníky a jisté možnosti existují.

0

Odpovědi (1)

0

Dobrý den, pane Neumanne,

úvodem podotýkáme, že při našem právním posouzení vycházíme pouze ze zaslaného znění inflační doložky.

Podle našeho právního názoru je jednostranné zvýšení nájemného od 1. dubna 2024 o souhrnný nárůst inflace za roky 2022 a 2023 dle dané inflační doložky možné. V daném případě je nájemcem podnikatel, kterého zpravidla nelze považovat za slabší stranu vyžadující zvýšenou právní ochranu. Jelikož dané ustanovení neobsahuje jinou úpravu, pak se právo jednostranně zvýšit nájemné postupem dle inflační doložky promlčí až v obecné tříleté promlčecí době. Samozřejmě nelze vyloučit, že se nájemce pokusí takový postup napadnout např. s argumentací, že je v rozporu s dobrými mravy. Pokud by se podařilo v dané věci sjednat dvoustranný dodatek k nájemní smlouvě, bylo by Vaše právní postavení samozřejmě jistější.

Do budoucna doporučujeme dané ujednání o inflační doložce více upřesnit. Bylo by například vhodné ve smlouvě jednoznačně uvést období, za které je míra inflace stanovena. Český statistický úřad zveřejňuje několik koeficientů míry růstu spotřebitelských cen (míry inflace). Tyto koeficienty jsou založeny na vývoji buď ročního, meziročního nebo měsíčního růstu spotřebitelských cen. Aby se předešlo všem pochybnostem, doporučujeme rovněž výslovně zakotvit, že bude možné nájemné zvýšit i za dva či tři uplynulé roky, pokud v nich ke zvýšení nedošlo.

Výše připravená odpověď je obecného charakteru a nenahrazuje právní poradenství, které vyžaduje komplexní posouzení veškerých relevantních skutkových okolností.

S pozdravem

Tým Accace Legal

https://accace.cz/

Odpovědět na dotaz