Právní poradna logo

Povinnost zveřejnění všech výsledků z rozborů pitné vody provozovatelem vodovodu

Datum:15. 06. 2022 v 16:53
Poslední aktivita:22. 06. 2022 v 12:01
Zhlédnuto:2928x
0

Dobrý den,

mám smlouvu o dodávce pitné vody (dále jen „PV“) a likvidaci odpadních vod (dále jen „OV“) s provozovatelkou, která zároveň vlastní vodovod i centrální odpadní jímku. Dle živnostenského rejstříku má k tomuto oprávnění (Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, Shromažďování, úprava a rozvod vody). Jedná se o areálový vodovod vybudovaný pro cca 25 RD/bytových domů, nad 100 obyvatel.

V listopadu 2021 jsem nechala provést akreditovaný odběr a rozbor PV u sebe doma z kuchyňské baterie. Výsledek parametru koliformních bakterií přesahoval povolené limity dané vyhláškou č. 252/2004 Sb. (limit 0 KTJ, náš výsledek 173 KTJ, což není málo). Pojala jsem důvodné podezření, že provozovatelka neprovádí úpravu PV a zajímalo mě, jak dlouho jsme bakterie ve vodě měli. Proto jsem provozovatelku v květnu 2022 požádala o zaslání protokolů ze všech rozborů, které kdy nechala dle zákona provést od doby převzetí vodovodu (od 5/2018). Sama mi sdělila, že má povinnost provádět 4 rozbory ročně a zaslala mi pouze jeden protokol z 02/2022 s odůvodněním (cit.): „Vy jako spotřebitel máte právo být informována a to kdykoliv, jaká je aktuální kvalita vody, nebo jaké chemické látky se používají k úpravě Vám dodávané vody (§ 4 odst. 3). Máte tedy právo si vyžádat od nás údaje o kvalitě dodávané vody, ale pouze dle posledního aktuálního rozboru.“ Nevím, z kterého zákona zmíněný paragraf uvedla.

Zapátrala jsem sama, zda existuje nějaká konkrétní povinnost ke zveřejňování a našla jsem v zákonu č. 258/2000 Sb. § 3a odst. 9 větu: „Dále jsou osoby uvedené v § 3 odst. 2, s výjimkou osob uvedených v § 3 odst. 2 písm. b), povinny zajistit, aby byly na jejich internetových stránkách nebo způsobem v místě obvyklým veřejně přístupné aktuální informace o ... “. Ovšem provozovatelka nikde žádné výsledky nebo povinné informace nezveřejňuje. Nespadá provozovatelka do zmíněné výjimky? Zde jsem neměla jasno, proto se na Vás také obracím.

Můj dotaz zní - má provozovatelka pravdu v tom, že můžu vidět pouze poslední výsledek rozboru? Nebo mám právo jako odběratel (smluvní strana) vidět i všechny předchozí protokoly z provedených rozborů PV a ověřit si tak, zda i v minulosti skutečně prováděla rozbory? Pokud ano, o co se mohu při argumentaci opřít? Mám nějakou možnost se k provedeným rozborům nějak dostat?

Velice Vám děkuji za odpověď.

Předplacená odpověď
0

Ustanovení § 3a odst. 9 zákona č. 258/2000 Sb. skutečně uvádí, že provozovatel vodovodu zajišťuje, aby by...

Pro zobrazení odpovědi se přihlašte

Další odpovědi (0)

Odpovědět na dotaz