Právní poradna logo

Dvě pokuty za stejný přestupek - jízda bez platné TK

Datum:25. 02. 2023 v 01:43
Poslední aktivita:02. 03. 2023 v 10:19
Zhlédnuto:6193x
0

Dobrý den,

manželka jela vozidlem, u kterého jsem uveden jako vlastník, bez platné technické kontroly (10 dní propadlá). Policejní hlídka to řešila blokovou pokutou, která byla zaplacena na místě. Za týden jsem dostal z magistrátu Příkaz, na základě kterého mám za tento přestupek zaplatit další pokutu 1000,- Kč já. Je možné pokutovat stejný přestupek 2x? Auto od té doby nikam nejelo, tzn. že v žádném případě nemohlo dojít ke spáchání jakéhokoliv přestupku v následujícím období.

Děkuji za odpověď.

V.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

jízda vozidlem, kterému propadla technická kontrola, je typickým příkladem trvajícího přestupku dle § 8 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Tedy situace, kdy pachatel vlastním jednáním (v tomto případě jízdou) udržuje protiprávní stav.

Dle ustanovení § 8 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, se trvajícím přestupkem rozumí "takový přestupek, jehož znakem je jednání pachatele spočívající ve vyvolání a následném udržování protiprávního stavu nebo jednání pachatele spočívající v udržování protiprávního stavu, který nebyl pachatelem vyvolán."

O trvajícím přestupku by mělo být meritorně rozhodnuto jedním rozhodnutím (NSS 8 As 17/2007).

V tomto případě byla tímto meritorním rozhodnutím zmíněná bloková pokuta na místě, která byla uložena policejním orgánem. Správní orgán následně nemůže trestat tento přestupek dalším správním trestem. Jednalo by se o porušení zásady „ne bis in idem“ (tedy zákaz dvojího rozhodování v téže věci).

Aktuálně je pro Vás nejvýhodnější možnost, jak postupovat, následující.

Doporučoval bych Vám aktivně se účastnit správního řízení. V rámci něj je nutno správnímu orgánu navrhovat, že se jednalo o jeden přestupek, za který byl uložen a již vykonán správní trest, a tudíž ukládání dalšího správního trestu je bezpředmětné a nezákonné.

Tedy odpověď na Vaší otázku je nikoli, Váš přestupek nelze sankcionovat vícekrát. Ve správním řízením bych tudíž použil argumentaci trvajícího přestupku a zásady "ne bis in idem" (viz výše).

S
Stanislav Lustig

Ach jo, když to pak někdo čte, tak si musí o správních orgánech myslet, jací jsou to neznalci práva a v tazatelích vzbuzovat mylnou představu a naději... Ovšem snad s výjimkou pana magistra každý pochopil, že pán nejspíš nebyl trestán za stejný přestupek jako jeho paní, tedy přestupek řidiče, jehož povinnost je stanovena v § 5 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu, ale za přestupek provozovatele vozidla, jehož povinnost je stanovena v § 10 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu, a to už je něco jiného.

1

Odpovědět na dotaz