Pět otázek pro Michaelu Stachovou

Současná populace stárne a očekává se, že průměrný věk do budoucna dále poroste. Vědci odhadují, že rok 2050 bude prvním rokem v dějinách lidstva, kdy počet seniorů v populaci převýší počet dětí do 14 let. Je na to však lidstvo připraveno? Znamená to nutnost přijmout nezbytné změny v oblasti veřejných politik, díky kterým zůstane soudržnost a prosperita společnosti neměnná.

I když se situace postupně zlepšuje, řada států stále nepřináší efektivní ochranu problematické situace seniorů, iniciativu tak do svých rukou často přebírají neziskové organizace. Jednou z takových je v České republice Nadace Krása pomoci, jejíž ředitelka Mgr. Michaela Stachová odpovídala v rozhovoru.

Nadace Krása pomoci podporuje projekty, které se snaží zamezit vyloučení seniorů ze společnosti, pomáhá vytvořit podmínky, které jim umožní i ve vysokém věku žít doma namísto dožívání v pobytových zařízeních. Jaké jsou nejčastější problémy a kudy podle Vás vede nejlepší cesta ke zlepšení současné situace? O jakou pomoc mohou senioři vůbec usilovat?

Na úvod je třeba říct, že senioři jsou velmi různorodá skupina lidí. My pomáháme převážně starším seniorům, kteří žijí sami a kteří začínají řešit to, že již bez pomoci nezvládají samostatně fungovat. Aby nemuseli jen kvůli nedostatku informací a opory předčasně do institucionální péče, pomáháme jim vyřídit vše potřebné tak, aby mohli žít doma a důstojně. Vyplňujeme tím mezeru v systému sociálních služeb, kterou vidíme jako problém. Mnoho seniorů neví, o jaké služby mohou požádat a kde. Proto jsme tu my. Vedle toho, že většina seniorů chce zůstat doma, je to také levnější varianta. Se stárnutím populace, jak ho popisujete v úvodu, není udržitelné umístit všechny do domovů apod. Je nutné více podporovat služby domácí péče a také rodinné domácí pečující. V tom vidím cestu ke zlepšení situace. 

V České republice je problematika stárnutí dlouhodobě orientovaná zejména na úpravu v oblasti důchodové politiky, avšak někdy na úkor ostatních oblastí, jejichž podpora je minimálně stejně potřebná (např. systém dlouhodobé péče o seniory, ucelený systém zdravotních a sociálních služeb apod.). Máte pocit, že je péče o seniory zanedbaná ze strany státu? Měla by být podle Vás situace řešena změnou legislativy?

Máte pravdu, že se stárnutí populace a s ním související výzvy často zjednodušuje na důchodovou politiku. A to je extrémně politické téma, kde se shoda mezi jednotlivými stranami hledá velmi těžko. To je podle mě o důvod víc zaměřit se také na jiné oblasti, které mohou významně pomoci. Změna legislativy je nutná. Bez ní se můžeme my a další neziskovky snažit řešit důsledky ze všech sil, ale dokud se nevyřeší příčiny, bude to dlouhodobě velmi neefektivní. Nějaké pozitivní kroky se ale už dějí, abych jen nekritizovala. Od června platí tzv. dlouhodobé ošetřovné. Samozřejmě bychom si ho představovali ještě trošku vstřícnější směrem k zaměstnancům, ale je to podle mě krok správným směrem. Spolupráce mezi zdravotními a sociálními službami je další velké téma. Přitom větší propojení těchto služeb by mohlo opět ušetřit prostředky státní pokladně. Pokud by nebylo nutné kvůli všem zdravotním úkonům (např. podání léků) volat zdravotní sestru, ale mohl by to udělat sociální pracovník, náklady na péči by se snížily.

V neposlední řadě je pro nás velkým témem podpora rovných příležitostí pro ženy a podpora flexibilních forem práce. Souvisí to právě se zmíněnou prevencí. Většina našich klientek jsou ženy. Žijí déle a zároveň mají nižší důchody. Proto je pětina z nich ohrožena chudobou. My opět řešíme důsledky, ale je třeba řešit příčinu, a tou je nerovné odměňování žen a mužů a nemožnost práce na částečný úvazek během rodičovské. Částečné úvazky nabízí jen 10% firem. 

Nadace se mimo jiné orientuje i na oblast boje proti tzv. šmejdům. V minulém roce připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Ministerstvem spravedlnosti věcný záměr zákona [1], ve kterém měla být sloučena vybraná pravidla spotřebitelského práva, jež by poskytovala základní východiska v otázkách ochrany spotřebitele v ČR. Od nové úpravy si slibovali především posílení vymahatelnosti spotřebitelského práva, odstranění duplicit a připravení půdy pro implementaci nové evropské legislativy. Věcný záměr však sklidil řadu kritik, především ze strany legislativní rady vlády. [2] Je podle Vašeho názoru současná právní úprava této problematiky dostačující? Pomohlo by případně rozšíření povědomí, osvěty, zlepšení informovanosti spotřebitelů? Jakou cestou by se osvěta dala zlepšit? 

Mám aktuální informace z České obchodní inspekce a čísla říkají, že výrazně klesá poměr zjištění s nedostatky, výrazně klesá počet stížností spotřebitelů na předváděcí akce (za poslední 3 měsíce 2017 jen 13 podání, zatímco na e-shopy jich bylo cca 1300) a předváděcí akce jako takové vlastně přestávají být problémem. Což je skvělé a je vidět, že dokument „Šmejdi“ měl smysl. Také je vidět, že je občas třeba zatlačit zespodu, aby byla přijata potřebná legislativa a aby problém vnímalo i politické vedení země. 

Jedna novela (zákona o ochraně spotřebitele) cca před 3 roky, která nařizuje hlásit každou předváděcí akci České obchodní inspekci (jinak hrozí pokuta za nenahlášení) jim výrazně ztížila podnikání. Druhá novela (cca před rokem a půl), která nařizuje nepřijmout hotovost až 7 dní po předváděcí akci, je dalším ztížením této podnikatelské činnosti. Padají za to i vysoké pokuty. Není to ale tak, že by „Šmejdi“ zmizeli, spíše do určité míry změnili taktiky a také pole působnosti. 

Ti, kteří chtějí dál podnikat nepoctivě, zakládají anonymní e-shopy a cílí tedy na důvěřivé spotřebitele (především starší občany) jinými cestami. Česká obchodní inspekce nemůže s těmito e-shopy prakticky nic udělat, protože prodejce je anonymní, neexistují kontaktní údaje, nebo jsou (údajně) prodejci ze „třetích zemí“ a podobně. Případné poslání peněz na e-shop, který nezašle žádné zboží, nemůže Česká obchodní inspekce řešit, protože toto není prohřešek proti zák. o ochraně spotřebitele (který ČOI dozoruje), ale například podvod a je potřeba se obrátit na Policii ČR, případně se bránit soudně.

V tomhle případě je tedy osvěta a zlepšení informovanosti naprosto zásadní. Je vidět, že mediální a finanční gramotnost je nutná nejen pro děti, ale také pro seniory, kteří nejsou na tento typ podvodů zvyklí a neumějí ho často rozklíčovat. 

Spolupracujete s další neziskovou organizací ANIMAL EYE, která se zabývá obchodem se zvířaty z nelegálních množíren, v rámci koncepce moderovaných diskuzí s názvem ,,Hlavou proti zdi.” [3] Jak spolu tato témata souvisí? 

Oba problémy spojuje právě potřeba legislativní úpravy. „Šmejdi“ i množírny balancují na hraně zákona, protože chyběla dostatečná legislativní úprava. Aby bylo možné tyto problémy vyřešit, je nutná spolupráce s politiky, kteří legislativní rámec nastavují. Proto jsme se spojili, abychom byli společně hlasitější. 

Jak mohou naši čtenáři a další lidé pomoci nebo jak se mohou zapojit do Vaší práce?

Jak jsem zmínila, lobbování za změny legislativy je součástí naší práce, ale naše kapacity jsou omezené. Nemáme v týmu právníky, kteří by nám pomohli toto téma uchopit tak, abychom ho mohli předložit relevantním osobám. Proto nabídka pro bono služeb v této oblasti by byla velkou pomocí, za kterou bychom byli vděční a která by mohla mnohému pomoci. Pokud by někdo chtěl dlouhodobě pracovat na některém z témat, která jsem zmínila, budu ráda, když se mi ozve. 

Dále jsme vděční za finanční pomoc. Pokud se někdo rozhodne stát se naším pravidelným finančním podporovatelem, je to pro nás dvojitá pomoc. Pomáhá nám to plánovat dopředu a vědět, s jakými prostředky můžeme počítat. Nemáme žádné dotace od státu, jsme tedy závislí na darech od firem a jednotlivců. 


[1] Návrh věcného záměru naleznete na: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAL6C4B2S

[2]  Argumentace Legislativní rady vlády: „…jeví se jako naprosto nepřijatelné, aby poté, co bylo při přípravě nového občanského zákoníku rozhodnuto, že právní úprava ochrany spotřebitele bude zahrnuta do jeho části týkající se závazkového práva, byla celá tato právní úprava po 4 letech účinnosti nového občanského zákoníku z něj oddělena a přesunuta do jiného, relativně samostatného kodexu…“ 

[3] http://www.animaleye.cz/2018/01/09/diskuze-hlavou-proti-zdi/

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Další články

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.
Mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu

Ke konstrukci mimořádné stabilizační odměny za práci ve ztíženém pracovním prostředí s rizikem nákazy covid-19 - část II.

Započítávají se mimořádné odměny poskytnuté v dotačním schématu do průměrného výdělku, a tedy zvyšují průměrný výdělek na výpočet dovolené, příplatků za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek, jakož i placených překážek v práci, či nikoliv?

Kolektiv autorů
Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním
Dluh pohledávka vykonatelnost rozsudek vymožení

Vymožené plnění na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně zrušen dovoláním

V tomto článku se budu zabývat tím, jak se v praxi řeší situace úspěšného žalobce, který vymohl pohledávku za žalovaným (povinným) na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku, který byl následně dovolacím soudem zrušen, a to především ve světle ustanovení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále jen „OSŘ“) a přezkumu ústavnosti tohoto ustanovení Ústavním soudem.

Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu