Novela vyhlášky stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území ČR pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza

Dnem 21. 11. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 338/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Shutterstock
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Ministerstvo vnitra k okolnostem přijetí této krátké novely o jediném změnovém bodu stručně vysvětluje, že s ohledem na nárůst počtu žádostí o udělení mezinárodní ochrany podávaných v členských státech Evropské unie občany Ruské federace a v kontextu v Ruské federaci vyhlášené částečné mobilizace bylo nutné zařadit mezi země uvedené v příloze k novelizované vyhlášce, po jejíchž občanech je vyžadováno pro vstup do tranzitního prostoru mezinárodního letiště letištní průjezdní vízum, také Ruskou federaci.

Důvodová zpráva pak podrobněji popisuje, že evropské nařízení č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) stanoví dle článku 3 v příloze IV seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít letištní průjezdní vízum. Členské státy však v naléhavých případech hromadného přílivu nelegálních přistěhovalců mohou v souladu s článkem 3 odst. 2 vízového kodexu vůči státním příslušníkům jiných třetích zemí, než jsou třetí země uvedené na společném seznamu, zavést povinnost mít letištní průjezdní vízum, pokud tranzitují přes mezinárodní letiště na území členských států (tzv. národní seznam). Součástí tohoto národního seznamu doposud bylo 17 zemí, Ruská federace na společném ani na národním seznamu uvedena nebyla.

Aktuální vývoj je však, dle důvodové zprávy, takový, že země Evropské unie byly v prvních osmi měsících letošního roku vystaveny výraznému nárůstu počtu žadatelů o mezinárodní ochranu z Ruské federace, kdy ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo dle údajů Azylové agentury EU (EUAA) k nárůstu o 87%, přičemž další růst je pokládán za pravděpodobný také s ohledem na skutečnost, že v reakci na částečnou mobilizaci v Ruské federaci již opustilo zemi dle údajů ruských úřadů přinejmenším 261 000 mužů. Hlavními cílovými regiony odcházejících ruských občanů byly země jižního Kavkazu a Střední Asie s tím, že u části z nich byla pokládána za pravděpodobnou sekundární migrace do EU a ČR leteckou cestou. Opatření představované touto novelou má tedy zamezit zhoršení migrační a bezpečnostní situace České republiky.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články