Novela vyhlášky o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci

Dnem 1. 9. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. a vyhlášky č. 159/2016 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 251/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Finanční trh
Foto: Fotolia
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva popisuje, že v dubnu tohoto roku byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 96/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů. Jeho součástí je rovněž novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přičemž změny v něm na základě tohoto novelizačního zákona s účinností k 29. 5. 2022 uvedené mají, byť dílčí, dopad rovněž na vyhlášku o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci. Proto Česká národní banka k aktuálně publikované novele přistoupila. 

Dochází například k věcné změně § 9 a § 19 novelizované vyhlášky, a to v souvislosti se změnou provedenou v § 118 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, jenž adaptuje evropské nařízení 2019/815, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv. Výroční (finanční) zpráva má být napříště vypracovávána a uveřejňována v elektronickém formátu Extensible Hypertext Markup Language (přípona xhtml). Zohledňují se také terminologické změny v § 118 a § 119 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kde se nově hovoří namísto „výroční zprávy“ a „konsolidované výroční zprávy“ o „výroční finanční zprávě“ a namísto „pololetní zprávy“ a „konsolidované pololetní zprávy“ o „pololetní finanční zprávě“.

Adaptuje se rovněž evropské prováděcí nařízení 2022/1210, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o přesný formát seznamů zasvěcených osob a pro aktualizaci těchto seznamů, vyhláška se nadto přizpůsobuje znění zákona o podnikání na kapitálovém trhu po změně provedené zákonem č. 204/2017 Sb., jenž, mimo jiné, do českého právního řádu adaptuje evropské nařízení 596/2014 o zneužívání trhu.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články