Právní poradna logo

Prohlášení vlastníka

Datum:21. 11. 2023 v 17:23
Poslední aktivita:29. 11. 2023 v 15:10
Zhlédnuto:278x
0

Dobrý den,

v souvislosti s vaším článkem ze dne 17.2.2020 "Jak aplikovat ustanovení o.z. o společných částech domu" se naše SVJ dostalo do podobné neřešitelné situace, kdy výbor SVJ obdržel rozdílné stanovisko ze strany jednoho člena SJV při právě probíhající rekonstrukci lodžií. Jeden člen SVJ tvrdí, že v prohlášení vlastníka zpracované podle § 5 zákona č. 72/1994 Sb. je uvedeno, že bytová jednotka se skládá ... mimo jiné i z lodžie 6,6m2. Tím pádem je ve vlastnictví dané bytové jednotky a majitel bytu hradí opravu lodžie sám a ne z fondu oprav, jak rozhodlo "shromáždění. Výbor SVJ zastává názor, že prohlášení vlastníka je od počátku "právně vadné", lodžie je společnou částí bytového domu ve výlučném užívání vlastníka bytu. Náš dotaz zní, jestli již existuje judikatura, která by rozhodovala v podobném případu. A nebo, jak by měl výbor SVJ přistupovat k námitkám a podnětům odpůrce.

Děkujeme za odpověď.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

jsme toho názoru, že Vámi uvedené prohlášení vlastníka vadami zatíženo není, jelikož vymezení lodžie/balkónu jako součásti jednotky bylo dle úpravy v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, běžnou a dovolenou praxí, na čemž se shoduje jak literatura, tak judikatura Nejvyššího soudu (např. rozhodnutí sp. zn. 26 Cdo 886/2013).

Co se týče Vašeho dotazu na existenci judikatury k aplikaci § 1160 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na prohlášení vlastníka učiněného za účinnosti zákona č. 72/1994 Sb., zákona o vlastnictví bytů, na Vámi popisovanou situaci, tak si nejsme vědomi, že by Nejvyšší soud o této konkrétní věci již rozhodoval.

Jako nejlepší řešení bychom Vám doporučili změnit prohlášení vlastníka podle § 1169 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou můžete postavit vymezení Vašich jednotek na jisto a předejít tak dalším budoucím nejasnostem a sporům, a to jakkoliv si jsme vědomi, že v praxi může být změna obtížně realizovatelná bez souhlasu všech vlastníků.

Další postup doporučujeme řešit s konkrétním advokátem.

Henrieta Hovanová, senior advokátka

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. - https://deltalegal.cz

Odpovědět na dotaz