Právní poradna logo

Předtermín zkoušky

Datum:30. 11. 2023 v 15:19
Poslední aktivita:04. 12. 2023 v 08:58
Zhlédnuto:595x
0

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, zda učitel na vysoké škole má právo zadat řádný termín v posledním týdnu školy, tedy ne ve zkouškovém období, jako řádný termín povinný pro všechny?

Děkuji za odpověď.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

vzhledem k obecnosti Vašeho dotazu není dost dobře možné na něj přesně odpovědět a vysvětlím proč.

Problematika zkoušení není upravena v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, se na vysoké školy nevztahuje, a to tím pádem ani vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona.

Vysoké školy si své záležitosti spravují samy a činí tak v této věci zpravidla prostřednictvím studijních a zkušebních řádů a následně ještě detailněji vnitřními předpisy jednotlivých fakult. Vzhledem k tomu, že jste neuvedla, o jakou vysokou školu se jedná, není možné pro Vás tuto informaci dohledat. Minimálně Vás to ovšem může nasměrovat k následnému dohledání potřebné informace.

Uvedu řešení pro příklad, že by se jednalo o Univerzitu Karlovu. Studijní a zkušební řád upravuje kontroly studia v čl. 8. V bodě 15 je uvedeno, že alespoň dva termíny spadající do zkouškového období musí být vypsány před začátkem tohoto období. Čili jedná se pouze o úpravu termínu spadajícího do zkouškového období. Navíc z celého článku vyplývá, že studenti mají mít k dispozici více termínů. Podívat se tedy musíme do vnitřního předpisu na fakultní úrovni. Pro příklad UK proto využiji Pravidla pro organizaci studia na PFUK, kde v hlavě II nalezneme Pravidla pro kontroly studia. V čl. 16 odst. 1 je pak uvedeno, že Požadavky pro splnění kolokvia, zápočtu, klasifikovaného zápočtu a zkoušky včetně případných podmínek stanovených pro jednotlivé seminární skupiny studijního předmětu zveřejní garant studijního předmětu ve studijním informačním systému.

Podmínky pro zakončení se mohou, jak je uvedeno výše, upravovat i na katederní úrovni, tudíž je prakticky nemožné bez bližších informací předmětnou otázku zodpovědět. Obecně každopádně nelze předpokládat, že by jeden řádný termín měl být povinný pro všechny studenty. Možnost zápisu více termínů, na které se studenti mohou přihlásit, je pravidlem bez ohledu na univerzitu, o kterou se jedná.

S pozdravem

Matzner Legal

JM

Odpovědět na dotaz