Právní poradna logo

Nařízená dovolená a převod dovolené

Datum:09. 10. 2023 v 11:13
Poslední aktivita:24. 10. 2023 v 12:52
Zhlédnuto:1085x
0

Dobrý den,

jsme stavební firma, kdy v zimním období se stává, že zedníci nemůžou kvůli vlivu počasí pracovat. Pokud ale má zaměstnanec hodně dovolené a převádí si jí do dalšího roku, může zaměstnavatel dovolenou nařídit, s tím, že zaměstnanci dá písemně že "starou" dovolenou si musí vybrat během zimního období, kdy nebude možné pracovat? Dopředu neznáme, který den nám práci překazí počasí.

Děkuji.

Mihočková, Stavolib s.r.o.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den, paní Mihočková,

dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce platí, že je to právě zaměstnavatel, kdo má povinnost určit zaměstnancům čerpání dovolené, přičemž dovolená by měla být zpravidla vyčerpána v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo. Výjimkou, kdy může určit čerpání dovolené zaměstnanec sám, je situace, kdy není čerpání dovolené určeno zaměstnavatelem nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku. Povinnost rozvrhovat a určovat čerpání dovolené má tudíž primárně zaměstnavatel a nelze ji přenést na zaměstnance.

V praxi často zaměstnavatel umožní čerpání dovolené po dohodě se zaměstnancem (resp. na žádost zaměstnance), ale je třeba pamatovat na to, že konečné slovo má zaměstnavatel. Pokud by byl zaměstnanec nečinný a o čerpání dovolené nepožádá, nezbavuje to zaměstnavatele povinnosti dovolenou určovat. Ačkoliv toto právo náleží zaměstnavateli zejména proto, aby rozvrhl čerpání dovolené s přihlédnutím k jeho provozním důvodům, musí dbát rovněž na oprávněné zájmy zaměstnanců.

Při rozhodování o určení dovolené musí zaměstnavatel splnit také další povinnosti. Musí kupříkladu oznámit zaměstnanci jím stanovený rozvrh dovolené písemně, a to nejméně 14 dnů před plánovaným nástupem na dovolenou, pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec nedohodnou jinak. Zároveň platí, že pokud zaměstnavatel nařizuje čerpání dovolené po částech, musí alespoň jedna část činit 2 týdny dovolené vcelku. Zaměstnavatel se zaměstnancem se opět mohou dohodnout na ujednání odlišném, například čerpání dovolené v délce pouze jednoho týdne apod.

Je pochopitelné, že objem práce může u zaměstnavatele v průběhu roku fluktuovat, např. s ohledem na roční období. Některé společnosti pak vzniklou situaci řeší právě tak, že nařizují svým zaměstnancům na zimní období čerpání dovolené. Pokud budete i vy svým zaměstnancům nařizovat čerpání dovolené, je potřeba dbát na splnění shora uvedených podmínek, a to zejména informovat zaměstnance s dostatečným časovým předstihem. Pro účely hůře předvídatelných situací je možné dovolenou nařídit flexibilněji po dohodě s dotčenými zaměstnanci. Nebude-li možné zaměstnancům dovolenou nařídit se 14denním předstihem a současně ani nebudou souhlasit s čerpáním dovolené na základě dohody, doporučujeme zvážit, zda se neaplikuje překážka v práci na straně zaměstnavatele dle ust. § 207 zákoníku práce. Tato překážka v práci nastává v případech, kdy je zaměstnavatel nucen přerušit práce v důsledku nepříznivých povětrnostních vlivů nebo živelní události. Nebyl-li zaměstnanec z tohoto důvodu převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy ve snížené výši, a to nejméně 60% průměrného výdělku.

Výše připravený přehled slouží pouze jako obecné vodítko a nenahrazuje komplexní právní poradenství. Pro posouzení konkrétního případu by bylo zapotřebí více podrobností a bližší popis situace.

S pozdravem

Tým Accace

https://accace.cz/

Odpovědět na dotaz