Právní poradna logo

renta a daň z příjmů

Datum:29. 08. 2022 v 11:15
Poslední aktivita:18. 10. 2022 v 07:51
Zhlédnuto:3286x
0

Dobrý den,

bývalý voják - dnes pobírá rentu, začal zároveň podnikat. Ráda bych se optala ohledně druhu živnosti a odvodů a daně:

Daň: renta by měla být již zdaněna, ale musí se uvádět do přiznání k dani z příjmů?

ohledně druhu živnosti - jedná se o živnost vedlejší jako při souběhu s důchodem nebo půjde o živnost hlavní a odvody na OSSZ a ZP půjdou v plné výši?

Moc děkuji za radu a přeji krásný den

HJ

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

dle § 4 odst. 1 písm. o) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je výsluhový příspěvek od daně osvobozen. Od 1.1.2017 jsou mezi osvobozenými příjmy i odbytné a příspěvek na bydlení vojáků z povolání. Tyto příjmy není proto nutné uvádět v daňovém přiznání ani jinde specifikovat.

Osoby, které vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, definuje § 9 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Dle tohoto ustanovení je samostatně výdělečná činnost považována za vedlejší, pokud OSVČ:

  • vykonává zaměstnání,
  • má nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
  • má nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců,
  • osobně pečovala o sobu mladší 10 let, která je závislá na pomoc jiné osoby, nebo
  • je nezaopatřeným dítětem podle § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Pokud nejsou splněny výše splněny podmínky, nelze samostatnou výdělečnou činnost považovat za vedlejší. Výše uvedené potvrzuje i několik rozhodnutí soudů, kdy Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) doměřila podnikajícím bývalým vojákům pojistné a penále. Dle rozsudku č.j. 46 A 32/2017 – 42 krajského soudu v Praze pobírání výsluhového příspěvku nelze považovat za důvod k posuzování výkonu samostatné výdělečné činnosti jako vedlejší v souladu s § 9 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

V této souvislosti dále upozorňujeme, že ČSSZ může doměřit pojistné až 10 let zpětně. Výše příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění by měly být ve výši, kterou platí OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní činnost.Právní poradna - obrázek k otázce

https://accace.cz/

Odpovědět na dotaz