Právní poradna logo

Postup zaměstnavatele v oblasti BOZP

Datum:03. 06. 2021 v 17:12
Poslední aktivita:03. 06. 2021 v 17:13
Zhlédnuto:484x
0

Časté dotazy našich uživatelů:

Dle ustanovení § 101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Ustanovení § 102 odst. 1 téhož právního předpisu ukládá zaměstnavateli povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Na co konkrétně by neměl zaměstnavatel v souvislosti se stávající situací pandemie koronaviru zapomenout a co by měl udělat?

Garantovaná odpověď
0

Některé postupy lze považovat za obecné, jiné budou odpovídat konkrétní situaci na pracovišti zaměstnavate...

Pro zobrazení odpovědi se přihlašte

Další odpovědi (0)

Odpovědět na dotaz