Právní poradna logo

Náhrada mzdy zaměstnanci- dobrovolný hasič

Datum:10. 08. 2022 v 13:58
Poslední aktivita:18. 08. 2022 v 10:34
Zhlédnuto:33405x
0

Dobrý den,

chci se zeptat, zda náleží nějaká náhrada mzdy zaměstnanci, který je zaměstnán v naší organizaci na HPP a mimo to je dobrovolný hasič a odešel na 2 dny pomáhat hasit v rámci požáru v Českém Švýcarsku? Tyto dva dny mu zasáhly do pracovních dnů.

Musíme mu poskytnou za tyto 2 dny náhradu mzdy? Pokud ne, jedná se o neplacené volno?

Pokud mu náhrada mzdy nenáleží, může si někde o náhradu žádat?

Předem moc děkuji.

Petra Bednaříková

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

v případě, že zaměstnanec se účastnil hašení požáru jako dobrovolný hasič, jak uvádíte ve Vašem dotazu, jedná se o výkon občanské povinnosti dle § 200 ve spojení s § 202 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen „zákoník práce“), tj. o důležitou osobní překážku na straně zaměstnance, a to z důvodu obecného zájmu.

Dle zákoníku práce má Zaměstnanec, na jehož straně existuje důležitá osobní překážka v podobě výkonu občanské povinnosti, nárok na pracovní volno. A to v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu od svého zaměstnavatele.

Byť má ze zákona takovýto zaměstnanec nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, nepřísluší mu za výkon občanské povinnosti nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele. Jedná se tedy o pracovní volno zaměstnavatelem neplacené. Zaměstnavatel musí nepřítomnost zaměstnance v práci omluvit jako tzv. ostatní důležitou překážku na straně zaměstnance, nicméně sám zaměstnanci žádnou finanční kompenzaci neposkytuje.

Hlavními důvody, proč zaměstnanci nepřísluší náhrady mzdy od zaměstnavatele za výkon občanské povinnosti, jsou: (i) zaměstnanec bývá zabezpečen jiným subjektem nebo (ii) zaměstnanec při výkonu činnosti bere na vědomí, že se jedná o aktivitu ryze dobrovolnou a tedy neplacenou.

Zaměstnanec jako člen sboru dobrovolných hasičů při výkonu této činnosti má ovšem nárok na refundaci mzdy. Dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně (konkrétně § 29) je zřizovatel jednotky, tj. obec povinna poskytnout náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době zúčastní zásahu při požáru. Zaměstnavatel také může náhradu mzdy poskytnout a následně sám refundaci žádat po příslušné obci, kde zaměstnanec jako dobrovolný hasič působí.

Zaměstnavatel vyčíslí ušlou mzdu za dva dny zasahování při požáru v Českém Švýcarsku a poté on sám anebo případně zaměstnanec mohou zažádat u zřizovatele jednotky hasičského sboru o refundaci takto ušlé mzdy.

Ještě pro úplnost uvádíme, že není vyloučeno, že dobrovolní hasiči, kteří zasahovali při požáru v Českém Švýcarsku, budou mít nárok na odměnu od státu. Nicméně tato varianta je nejistá a závisí na budoucích politických rozhodnutích.

V případě dalších dotazů jsme Vám nadále rádi k dispozici.Právní poradna - obrázek k otázce

https://accace.cz/

Odpovědět na dotaz