Právní poradna logo

Cena sjednaná včetně DPH

Datum:03. 06. 2021 v 15:23
Poslední aktivita:03. 06. 2021 v 15:27
Zhlédnuto:5424x
0

Časté dotazy našich uživatelů:

Převodce, společnost AZ s.r.o. převedl v roce 2018 vlastnické právo k nemovitým věcem, jejichž převod podléhá podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dani z přidané hodnoty (dále jen "DPH"). Ujednání o ceně je v kupní smlouvě upraveno tak, že cena sjednaná je celkem včetně DPH 121 000 Kč, přičemž kupní cena byla sjednána na 100 000 Kč a tomu odpovídající DPH při sazbě 21 % činí 21 000 Kč. Nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem nepožívá osvobození. Nabyvatel je fyzická osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty. Z jaké výše ceny sjednané se bude pro účely stanovení nabývací hodnoty a potažmo základu daně z nabytí nemovitých věcí vycházet, kdo je poplatníkem daně a jaké listiny poplatník předkládá správci daně?

Předplacená odpověď
0

Přestože v rámci legislativních prací byla podle § 13 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z ...

Pro zobrazení odpovědi se přihlašte

Další odpovědi (0)

Odpovědět na dotaz