Právní poradna logo

Nehmotný majetek pořízený v roce 2020 a 2021

Datum:04. 06. 2021 v 10:59
Poslední aktivita:04. 06. 2021 v 15:46
Zhlédnuto:47780x
1

Časté dotazy našich uživatelů:

Od 1. 1. 2021 došlo v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP") ke zrušení daňové kategorie nehmotného majetku.

Zrušení kategorie nehmotného majetku dle § 32a ZDP ve znění do 31. 12. 2020 doprovázejí body 10, 11 a 12 přechodných ustanovení (Čl. XII zákona č. 609/2020 Sb.).

Podle bodu 10. se na nehmotný majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a na technické zhodnocení tohoto majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Podle bodu 11. lze na nehmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 použít zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; využije-li poplatník takový postup, použije se na tento majetek a na technické zhodnocení tohoto majetku zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve všech následujících zdaňovacích obdobích.

Podle bodu 12. se na nehmotný majetek pořízený ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Dotaz č. 1 - Dotaz pro nehmotný majetek pořízený v roce 2020

Poplatník pořídil dne 3. 10. 2020 a uvedl do užívání software s oceněním 70 000 Kč.

Jak k tomuto majetku může přistoupit z pohledu ZDP?

Dotaz č. 2 - Dotaz pro nehmotný majetek pořízený v roce 2021

Poplatník pořídil dne 3. 2. 2021 a uvedl do užívání software s oceněním 70 000 Kč.

Jak k tomuto majetku může přistoupit z pohledu ZDP?

Předplacená odpověď
1

Odpověď k dotazu č. 1:

Odpověď v ZDP

  • První možná varianta řešení pro úče...
Pro zobrazení odpovědi se přihlašte

Další odpovědi (0)

Odpovědět na dotaz