Právní poradna logo

DPČ a DPP příplatky za práci SO, NE, svátky a noční - od 1.10.2023

Datum:05. 10. 2023 v 09:35
Poslední aktivita:06. 10. 2023 v 12:35
Zhlédnuto:51564x
0

Dobrý den, jak mají být stanoveny u DPČ a DPP příplatky za práci SO, NE, svátky a noční - od 1.10.2023, resp. v jaké výši? Platí i nadále, že u DPČ a DPP se jedná o odměnu nikoliv mzdu (ta se řídí zákonným předpisem - tzv. zaručenou mzdou a minimální mzdou). Děkuji za odpověď. Martin Novák, Z A S Děčín zasdecin@zasdecin.cz

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

i po přijetí novely zákoníku práce s účinností od 1. října 2023 nadále platí, že peněžité plnění poskytované za práci vykonanou na základě DPP nebo DPČ je odměnou z dohody, nikoliv mzdou. Na takovou odměnu se ale v některých zákonem výslovně stanovených případech použijí ustanovení o mzdě, což zákon formuluje tak, že odměna z dohody se pro takové zákonem stanovené účely posuzuje „jako mzda“ (viz dále).

Obecně zákoník práce u DPP a DPČ použití zákonné úpravy v oblasti odměňování vylučuje, ovšem pouze není-li stanoveno jinak. Proto se některá ustanovení týkající se odměňování (u kterých to zákoník práce stanoví) použijí i na zaměstnance pracující na DPP/DPČ.

Mezi taková ustanovení patří také použití minimální mzdy, což je výslovně upraveno v § 111 zákoníku práce (Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda). Naproti tomu tzv. zaručená mzda se u zaměstnanců pracujících na DPP/DPČ neuplatní, příslušná ustanovení zákoníku práce zmiňují její uplatnění i nadále pouze v případě mzdy nebo platu.

Další úprava, která se v oblasti odměňování uplatní i u zaměstnanců pracujících na DPP/DPČ, je ustanovení o splatnosti mzdy a o zjištění průměrného výdělku. Po novele zákoníku práce se od 1. října 2023 na DPP/DPČ aplikují navíc také ustanovení týkající se mzdy za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a neděli. V souladu s § 138 zákoníku práce se odměna z dohody pro tyto účely posuzuje jako mzda.

Pokud jde o práci v sobotu a neděli, náleží zaměstnanci dosažená mzda (resp. odměna z dohody) a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku.

Za dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda (resp. odměna z dohody) a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, přičemž zaměstnavatel se se zaměstnancem mohou dohodnout na poskytnutí příplatku ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.

Za dobu noční práce (práce konaná mezi 22:00 a 6:00) náleží zaměstnanci dosažená mzda (resp. odměna z dohody) a přípatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku.

Michal Zahradník, advokát

Dana Provázková, advokátní koncipientka

DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o. - https://deltalegal.cz

Odpovědět na dotaz