Právní poradna logo

Dávkovač léku – zda jde o obal a vztah zákona č. 542/2020 Sb. a zákona č. 378/2007 Sb.

Datum:19. 09. 2023 v 10:28
Poslední aktivita:19. 09. 2023 v 10:34
Zhlédnuto:634x
0

Časté dotazy našich uživatelů:

Jestliže na léčivý přípravek (resp. léčivý přípravek obsahující návykovou látku, viz nákres, jedná se o dávkovač) zároveň dopadají i jiné právní předpisy, které stanoví odlišný způsob odstraňování výrobku než § 88 a násl. zákona o léčivech, uplatní se i v takovém případě pravidla podle § 88 a násl. zákona o léčivech, a to pro všechny součásti takového výrobku? Budou v takovém případě ustanovení jiných právních předpisů týkající se odstraňování výrobků vyloučena? Je u léčivých přípravků vyloučeno uplatnění povinností souvisejících se zpětným odběrem, opětovným použitím či zpracováním dle dalších předpisů (zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností)? Uplatní se v takovém případě povinnost zápisu do Seznamu výrobců podle zákona o výrobcích s ukončenou životností či jiná ohlašovací povinnost dle dalších předpisů? Mám za to, že pokud se jedná o léčivý přípravek, regulace zákona o léčivech je lex specialis, a proto by se neměla regulace dle jiných předpisů (zákona o obalech nebo zákona o výrobcích s ukončenou životností apod.) vůbec aplikovat.

Předplacená odpověď
0

Ze zaslaného nákresu (viz níže) vyplývá, že daný dávkovač není obalem podle § 2 písm. a) zákona č. 477/20...

Pro zobrazení odpovědi se přihlašte

Další odpovědi (0)

Odpovědět na dotaz